MARC ESPAÑOL ESCOFET

Periodista de Barcelona establert a El Caire (Egipte). Col·laboro principalment amb La Directa (Catalunya), La Razón, Público Es Global (Espanya),  Proceso (Mèxic), i Al MonitorThe Arab Weekly. Cobreixo el país dels faraons, el nord d'Àfrica i el Llevant (Orient Mitjà). Abans, entre Tel Aviv i Ramallah.

Periodista de Barcelona establecido en El Cairo (Egipto). Colaboro principalmente con La Directa (Catalunya), La Razón, Público y Es Global (España), Proceso (México), y Al Monitor y The Arab Weekly. Cubro el país de los faraones, el norte de África y el Levante (Oriente Medio). Antes, entre Tel Aviv y Ramallah.

Cairo-based journalist from Barcelona. I mainly collaborate with La Directa (Catalonia), La Razón, Público and Es Global (Spain), Proceso (Mexico), and Al Monitor and The Arab Weekly. I cover the land of the pharaohs, the North of Africa and the Levant (Middle East). Before, in Tel Aviv and Ramallah.

  • Twitter Clean

Segueix-me al Twitter