MARC ESPAÑOL ESCOFET

Periodista de Barcelona establert a El Caire (Egipte), des d'on cobreixo el país dels faraons, el nord d'Àfrica i el Llevant (Orient Mitjà). He seguit la deriva autoritària del règim d'Al Sisi a Egipte, les protestes de 2019 a Algèria, l'atzucac de la Líbia post-Gaddafi o les primeres eleccions a l'Iraq després de la victòria territorial contra l'Estat Islàmic.

Periodista de Barcelona establecido en El Cairo (Egipto), desde donde cubro el país de los faraones, norte de África y el Levante (Oriente Medio). He seguido la deriva autoritaria del régimen de Al Sisi en Egipto, las protestas de 2019 en Argelia, la encrucijada de la Libia post-Gaddafi o las primeras elecciones en Iraq tras la victoria territorial contra el Estado Islámico.

Cairo-based journalist from Barcelona, covering  the land of the pharaohs, the North of Africa and the Levant (Middle East). I have followed the authoritarian drift of Al Sisi in Egypt, the 2019 protests in Algeria, the crossroad in post-Gaddafi's Libya, or the first Iraqi elections after the territorial defeat of Islamic State.

  • Twitter Clean

Segueix-me al Twitter